Hướng dẫn cắt nối file chuyên nghiệp bằng phần mềm FFSJ

Phần mềm cắt nối file FFSJ có thể cắt và ghép nối các loại file .001 .002 .003….hoặc ._a ._b ._c lại với nhau rất dễ dàng và tiện lợi để up lên mạng chia sẻ cho nhanh hoặc là tải về nhanh và ghép các file này lại.https://www.youtube.com/watch?v=tnW2rM8mGiI

Đây là link tải phần mềm: Tải về

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here